Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów

my_documents

DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW KSIĄŻNICY STARGARDZKIEJ
Dział jest odpowiedzialny za gromadzenie
i opracowanie zbiorów bibliotecznych (zgodnych z profilem Biblioteki),
pozyskanych w drodze zakupu oraz jako dary od osób fizycznych i instytucji. 

Pracownik Działu jest odpowiedzialny za księgozbiór stanowiący zasób:

 • inwentarza podstawowego (znajdujący się w Wypożyczalni Głównej oraz w Czytelni i Informatorium),
 • inwentarz książek wydanych do 1945 r.,
 • inwentarz starodruków,
 • inwentarz wydawnictw zwartych Działu Multimedialnego.

Opracowanie Zbiorów w Książnicy Stargardzkiej odbywa się z wykorzystaniem programu bibliotecznego SOWA SQL Standard, firmy SOKRATES SOFTWARE, zgodnie z obowiązującymi normami, standardami i zaleceniami. Klasyfikacja zbiorów odbywa się z wykorzystaniem tablic UKD.

Ponadto do zadań Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów należy:

 • prowadzenie bieżącej ewidencji wpływów i ubytków,
 • przeprowadzanie skontrum tj. kontroli bibliotecznej, mające na celu ustalenie stanu faktycznego zbiorów,
 • przeprowadzanie selekcji materiałów bibliotecznych, będących w posiadaniu Książnicy Stargardzkiej,
 • sprawowanie nadzoru merytorycznego nad opracowaniem materiałów bibliotecznych wpływających do wszystkich działów i jednostek wchodzących w skład struktury Książnicy Stargardzkiej,
 • nadzorowanie pracy punktu bibliotecznego, znajdującego się w Zakładzie Karnym w Stargardzie,
 • prace związane z uzupełnianiem danych i korektami rekordów znajdujących się w katalogu elektronicznym Biblioteki,
 • stałe podnoszenie kwalifikacji poprzez uczestnictwo w szkoleniach i wszelkich formach dokształcania dedykowanych dla pracowników w/w działu.

 

 

    email e-mail:
opracowanie@ksiaznicastargardzka.pl
    tel tel.: 91 5788249

Losowe zdjęcia

OLYMPUS DIGITAL CAMERA 2017-06-18-ts_-img_1943 Narodowe czytanie 09.2021 (57) dscf1471

Archiwa

biuletyn
Książnica Stargardzka - 2023