Dział Gromadzenia i Opracowania

 my_documents

Dział zajmuje się gromadzeniem materiałów bibliotecznych (nabytych zgodnie z profilem biblioteki), ich opracowaniem i selekcją.

 

Do zadań Działu należy m.in.:

  • gromadzenie księgozbioru (wydawnictw zwartych) dla działu Udostępniania dla Dorosłych, Czytelni-Informatorium, Działu Dziecięcego, Działu Zbiorów Audiowizualnych oraz dla Filii,
  • szczegółowe opracowanie nabytków zgodnie z obowiązującymi normami,
  • sklasyfikowanie zakupionych materiałów bibliotecznych według UKD (Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej),
  • wprowadzanie nowości oraz bieżące uzupełnianie bazy danych programu MAK,
  • prowadzenie ewidencji wpływów i ubytków z wykorzystaniem inwentarza tradycyjnego i komputerowego,
  • przeprowadzanie skontrum tj. kontroli zbiorów, w celu ustalenia stanu faktycznego zbiorów oraz ujawnienia ewentualnych braków,
  • przeprowadzanie selekcji.

 

email e-mail:
opracowanie@ksiaznicastargardzka.pl
tel tel.: 91 5788249

Losowe zdjęcia

KS_2018040160016 5 dsc00471 20170618_164017

Archiwa

biuletyn
Książnica Stargardzka - 2019