Dział Instrukcyjno-Metodyczny

Dział:
  • Sprawuje nadzór merytoryczny nad siecią bibliotek publicznych powiatu stargardzkiego w zakresie organizacji bibliotek, gromadzenia, opracowywania i udostępniania księgozbiorów oraz upowszechniania czytelnictwa;
  • Służy pomocą w realizacji zadań statutowych, zgodnie ze zgłaszanymi przez biblioteki samorządowe potrzebami;
  • Uczestniczy w pracach komisji selekcji księgozbiorów i komisji skontrowych;
  • Prowadzi zajęcia doskonalenia zawodowego dla pracowników bibliotek publicznych powiatu (szkolenia, seminaria, specjalistyczne warsztaty);
  • Opracowuje i udostępnia bibliotekom materiały stanowiące pomoc merytoryczną z zakresu bibliotekarstwa;
  • Dysponuje fachowym księgozbiorem z dziedziny bibliotekarstwa, bibliotekoznawstwa, czytelnictwa, historii książki oraz podstawowymi czasopismami bibliotekarskimi: Bibliotekarz, Poradnik Bibliotekarza;
  • Prowadzi informację statystyczną i analityczną z działalności bibliotek terenowych;
  • Współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie funkcjonowania bibliotek publicznych.
email
e-mail:
metodyczny@ksiaznicastargardzka.pl
tel
tel. 91 578-82-43

Losowe zdjęcia

festyn-na-ulicy-magicznej-2017-486 2016-02-29-ts_-l1030842 20170618_140428 OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Archiwa

biuletyn
Książnica Stargardzka - 2022