Historia ulicy Magicznej

MAŁA HISTORIA I ODROBINA STATYSTYKI

FESTYNU ARTYSTYCZNEGO NA ULICY „MAGICZNEJ”

ROK 2002 – 18 stanowisk (Mało kto wierzył w powodzenie tego przedsięwzięcia. Wierzył chyba tylko jego pomysłodawca – nowy dyrektor stargardzkiej biblioteki Krzysztof Kopacki. I w tym przypadku jego upór i konsekwencja opłaciły się jak najbardziej. Był to absolutnie spontaniczny i jednocześnie precyzyjnie zorganizowany Festyn m.in. z pierwszą sceną na potrzeby występów, pożyczoną od proboszcza w Marianowie i transportowaną na traktorowej przyczepie, która wytrzymała wszystkie występy chyba tylko dzięki „opiece boskiej”).

Informacja o Festynie ze Sprawozdania z działalności MBP za 2002 rok:

Ogólnobibliotecznym wielkim przedsięwzięciem okazał się Festyn artystyczny na „Ulicy Magicznej”, który odbył się 8 czerwca 2002r. w ramach obchodów Dni Stargardu.

Było to pierwsze w historii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stargardzie wyjście instytucji na zewnątrz z imprezą masową dla mieszkańców miasta o tak dużym zasięgu.

W programie trwającego 4 godziny Festynu, wokół biblioteki i wzdłuż ul. Warownej, zaistniały następujące formy :

 • występy stargardzkich teatrów dziecięcych – laureatów Przeglądu Małych Form Teatralnych;

 • wystawy prac malarskich artystów ze Stargardzkiego Stowarzyszenia Miłośników Sztuk Plastycznych „Brama” oraz innych artystów ze Stargardu i okolic – działania plenerowe;

 • akcja Stowarzyszenia Rewaloryzacji Zabytków – sprzedaż cegiełek na rzecz ratowania stargadzkich zabytków;

 • występy zespołu DE FACTO i zespołu „oD…Do”;

 • występy zespołów tanecznych i pantomimy;

 • promocja najnowszych wydawnictw;

 • pokaz bibliotecznych ciekawostek;

 • akcja głośnego czytania dzieciom – w ramach ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”;

 • wystawa szkła artystycznego i miniatur związanych ze Stargardem;

 • pokaz kowalstwa artystycznego, bicie pamiątkowych monet;

 • pokazy wikliniarstwa i haftu artystycznego;

 • dziecięcy plener malarski;

 • bajkowe makijaże;

 • kiermasz książek;

 • giełda płyt analogowych;

 • przystanek bluesowy;

 • rozstrzygnięcie miejskiego konkursu czytelniczego o przygodach Harry Pottera;

 • promocja wczesnego wykrywania dyslekcji u dzieci – akcja Stowarzyszenia „ Serce Dzieciom”;

 • pokaz wikliniarstwa;

 • giełda obrazów malowanych przez dzieci;

 • projekcje bajek dla dzieci;

 • okolicznościowe wystawy i konkursy.

ROK 2003 – 60 stanowisk (W związku z obchodami Jubileuszu 760 – lecia nadania Stargardowi praw miejskich Festyn został poszerzony m.in.o stanowiska stargardzkich szkół i stowarzyszeń społecznych. W związku z jednoczesnym poszerzeniem obszaru, na którym się odbywał, Festyn zaistniał wyjątkowo pod nazwą „Magiczny Stargard”. Mamy również, przy tej okazji, zapewnione odpowiednie zabezpieczenie sceniczne. Po raz pierwszy pojawiły się na Festynie stanowiska przygotowane przez stowarzyszenia zajmujące się osobami chorymi i niepełnosprawnymi, które biorą udział w Festynie do dzisiaj. Był to również najdłuższy Festyn w jego historii, ponieważ trwał 9 godzin).

Informacja o Festynie ze Sprawozdania z działalności KS za 2003 rok:

Największą imprezą zorganizowaną przez Książnicę Stargardzką był festyn zorganizowany w ramach obchodów Dni Stargardu pt. „Magiczny Stargard”.

W sobotę 14 czerwca 2003 roku Książnica Stargardzka po raz drugi wyszła na zewnątrz z imprezą masową dla mieszkańców naszego miasta. Festyn pod nazwą „Magiczny Stargard” miał szczególny charakter w związku z obchodami 760 –lecia nadania Stargardowi praw miejskich.

Odzwierciedliło się to czasem trwania festynu ( 9 godzin ), liczbą biorących w nim udział wykonawców, oraz jego zasięgiem, obejmującym – podobnie jak w 2002 roku – teren przylegający do Książnicy Stargardzkiej, oraz dodatkowo, cały Rynek Staromiejski. Wokół Książnicy od 1000 do 1800 prezentowano twórczość kilkudziesięciu lokalnych twórców kultury ( 27 stanowisk) oraz promowano działalność i działania festynowe Książnicy Stargardzkiej ( 5 stanowisk). Natomiast na terenie obejmującym Rynek Staromiejski, zaprezentowało się na

scenie, w występach artystycznych od 945 do 1900, kilkuset stargardzkich wykonawców (dzieci, młodzieży i dorosłych) ze szkół podstawowych i gimnazjalnych, domów kultury, stowarzyszeń i klubów. Miała tam także miejsce uroczysta inauguracja obchodów Dni Stargardu przez Prezydenta Miasta oraz premiera specjalnie napisanej sztuki z okazja 760 – lecia Stargardu pt. „Książę Barnim przybywa” autorstwa Krzysztofa Kopackiego. Także w ramach festynu, na 16 stanowiskach usytuowanych wokół Rynku i przy Kolegiacie, mogło zaprezentować swoją działalność i dorobek kilkanaście miejskich instytucji, stowarzyszeń i firm. Dodatkowo, w ramach obchodów Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych – przy współpracy Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim – funkcjonowało w czasie Festynu „Magiczny Stargard” 12 kolejnych stanowisk, usytuowanych przy Książnicy Stargardzkiej, utworzonych przez 10 stowarzyszeń zajmujących się osobami dotkniętymi niepełnosprawnością, na których prezentowano ich artystyczny dorobek.

Ogółem w ramach festynu funkcjonowało 60 różnego rodzaju stanowisk. Całość poprowadził Dyrektor Książnicy Stargardzkiej Krzysztof Kopacki.

Festyn „Magiczny Stargard” był objęty honorowym patronatem Premiera RP.

ROK 2004 – 45 stanowisk (Festyn powraca do pierwotnej nazwy i zmierza w stronę ugruntowania nowej, miejskiej tradycji)

Informacja o Festynie ze Sprawozdania z działalności KS za 2004 rok:

Festyn Artystyczny na ulicy Magicznej

W sobotę 19 czerwca 2004 roku Książnica Stargardzka, po raz trzeci wyszła na zewnątrz z imprezą masową dla mieszkańców naszego miasta organizując Festyn Artystyczny na ulicy „Magicznej”. Festyn odbywający się w ramach obchodów Dni Stargardu w godzinach od 10.00 do 16.00, na obszarze obejmującym część ulicy Mieszka I od ul. Pocztowej, część ul. Warownej, ulicę Sukienniczą, obszar po obu stronach Bramy Pyrzyckiej, część Parku Chrobrego przy Bramie Pyrzyckiej oraz wybrane pomieszczenia Książnicy Stargardzkiej, miał na celu prezentację rozgrywających się jednocześnie różnorodnych zjawisk artystycznych, prezentowanych przez utalentowane osoby w każdym przedziale wiekowym – od najmłodszych poczynając, a na najstarszych twórcach kończąc (występy artystyczne solistów i zespołów, prezentacje rękodzieła artystycznego, malarstwa, rzeźbiarstwa, kowalstwa, ceramiki, haftu artystycznego, korzenioplastyki itd., giełdy, wystawki, spotkania, prezentacje stowarzyszeń).

Jedną z głównych idei trzeciej edycji Festynu Artystycznego na ulicy „Magicznej”, było promowanie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych i chorych w naszym społeczeństwie.

Książnica Stargardzka, wygrała konkurs ofert otwartych na wykonanie zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Stargardu Szczecińskiego w dziedzinie spraw społecznych. Już po raz drugi w ramach tego przedsięwzięcia, stowarzyszenia, organizacje oraz instytucje zajmujące się osobami dotkniętymi niepełnosprawnością, miały okazję przedstawić dorobek artystyczny swoich podopiecznych oraz służyć informacją na temat swojej działalności.

Podsumowaniem pleneru plastycznego, w którym w czasie Festynu, wzięły udział osoby chore i niepełnosprawne, była poplenerowa wystawa prac plastycznych prezentująca dorobek artystyczny osób chorych i niepełnosprawnych pt. „Szczęśliwi z miasta S.”, której otwarcie miało miejsce w Sali Wystawowej Książnicy Stargardzkiej 22 października 2004 roku.

W trakcie Festynu prezentowana była również twórczość lokalnych twórców kultury oraz innych stargardzkich organizacji i stowarzyszeń a także przedstawiana była działalność Książnicy Stargardzkiej. Natomiast na scenie, przez cały czas trwania działań festynowych, prezentowane były występy artystyczne dzieci i młodzieży ze szkół i instytucji kultury miasta Stargardu.

Miała tam także miejsce uroczysta inauguracja obchodów Dni Stargardu dokonana przez Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego oraz przez Przewodniczącego Rady Miejskiej. Ogółem na Festynie funkcjonowało 45 różnego rodzaju stanowisk, które obsługiwało 200 osób, natomiast w prezentacjach artystycznych zaangażowanych było 308 osób. W ciągu 6 godzin trwania imprezy, Festyn Artystyczny na ulicy „Magicznej” odwiedziło ok.3 tys. mieszkańców Stargardu Szczecińskiego.

Festyn Artystyczny na ulicy „Magicznej” był także okazją do promowania działań bibliotecznych, idących w parze z różnymi działaniami związanymi z rozczytaniem naszego społeczeństwa. Ważną ideą Festynu Artystycznego na ulicy „Magicznej”, było współdziałanie wszystkich ludzi dobrej woli, ludzi kreatywnych, ludzi sztuki, zjednoczonych w pragnieniu dania innym możliwości kontaktu ze swoimi pasjami oraz podzielenia się nimi, stwarzając tym samym wyjątkową atmosferę dla wszystkich uczestników tego wydarzenia. Całość Festynu poprowadził Dyrektor Książnicy Stargardzkiej Krzysztof Kopacki wspólnie z Krzysztofem Gładyszem. W sukurs prowadzącym przyszła także, w czasie trwania Festynu, znana polska aktorka Barbara Wrzesińska, która wspólnie z zebranymi licznie mieszkańcami Stargardu, w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, odczytała wiersz Juliana Tuwima pt. „Lokomotywa”.

ROK 2005 – 45 stanowisk (Po raz pierwszy pojawiło się stanowiska przygotowane przez partnerskie miasto Stargardu Elmshorn z Niemiec. Wzięli udział w dwóch następnych edycjach Festynu, a w 2007 roku wspólnie z drugim miastem partnerskim Stargardu z Niemiec – Stralsundem.)

Informacja o Festynie ze Sprawozdania z działalności KS za 2005 rok:

Festyn Artystyczny na ulicy Magicznej

W sobotę 18 czerwca 2005 roku Książnica Stargardzka, już po raz czwarty wyszła na zewnątrz z imprezą masową dla mieszkańców naszego miasta organizując Festyn Artystyczny na ulicy „Magicznej”. Festyn odbywający się w ramach obchodów Dni Stargardu w godzinach od 10.30 do 16.00 (na obszarze obejmującym część ulicy Mieszka I od ul. Pocztowej, część ul. Warownej, ulicę Sukienniczą, obszar po obu stronach Bramy Pyrzyckiej, część Parku Chrobrego przy Bramie Pyrzyckiej), miał na celu prezentację rozgrywających się jednocześnie różnorodnych zjawisk artystycznych, prezentowanych przez utalentowane osoby w każdym przedziale wiekowym – od najmłodszych poczynając, a na najstarszych twórcach kończąc (występy artystyczne solistów i zespołów, prezentacje rękodzieła artystycznego, malarstwa, rzeźbiarstwa, kowalstwa, ceramiki, haftu artystycznego, korzenioplastyki itd., giełdy, wystawki, konkursy, prezentacje stowarzyszeń – w tym również licznych stowarzyszeń zajmujących się osobami niepełnosprawnymi oraz gości z niemieckiego miasta Elmshorn – partnerskiego miasta Stargardu Szczecińskiego.

W trakcie Festynu prezentowana była twórczość lokalnych twórców kultury oraz innych stargardzkich organizacji i stowarzyszeń, a także przedstawiana była i promowana działalność Książnicy Stargardzkiej. Natomiast na scenie, przez cały czas trwania działań festynowych, prezentowane były występy artystyczne dzieci i młodzieży ze szkół i instytucji kultury miasta Stargardu oraz prezentacje osób dorosłych. Miała tam także miejsce uroczysta inauguracja obchodów Dni Stargardu 2005 dokonana przez Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego oraz przez Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Ogółem na Festynie funkcjonowało 45 różnego rodzaju stanowisk, które obsługiwało 210 osób, natomiast w 52 prezentacjach artystycznych zaangażowanych było 246 wykonawców. W ciągu blisko 6 godzin trwania imprezy, Festyn Artystyczny na ulicy „Magicznej” odwiedziło ponad 3 tysiące mieszkańców Stargardu Szczecińskiego.

Przedsięwzięcie to było także okazją do promowania działań bibliotecznych, idących w parze z różnorodnymi działaniami podejmowanymi przez Książnicę Stargardzką związanymi z rozczytaniem naszego społeczeństwa. Jego nadrzędną ideą było współdziałanie wszystkich ludzi dobrej woli, ludzi kreatywnych, zjednoczonych w pragnieniu przybliżenia wszystkim odwiedzającym Festyn swoich pasji, talentów i dokonań, stwarzając tym samym wyjątkową atmosferę dla wszystkich uczestników tego wydarzenia. W jego trakcie dokonano również losowania zwycięzcy, biorącego udział w I edycji akcji „Likwidujmy bariery”, zorganizowanej przez organizacje pozarządowe, pod patronatem 7 Dni Powiatu Stargardzkiego. Uroczyste podsumowanie tej akcji odbyło się w stargardzkim amfiteatrze w godzinach popołudniowych. Całość Festynu poprowadził Dyrektor Książnicy Stargardzkiej Krzysztof Kopacki wspólnie z Krzysztofem Gładyszem.

Godnym podkreślenia jest fakt, że pod względem rozmiaru i zasięgu jest to unikatowe przedsięwzięcie, firmowane przez Książnicę, w skali nie tylko ogólnopolskiej.

ROK 2006 – 48 stanowisk (Po raz pierwszy Festyn odbywa się dzień po zakończeniu roku szkolnego, co wielce utrudnia ułożenie programu artystycznego. Ta sama sytuacja powtarza się w roku następnym.)

Informacja o Festynie ze sprawozdania z działalności KS za 2006 rok:

Festyn Artystyczny na ulicy Magicznej

W minionym roku najważniejszym wydarzeniem o skali masowej, zorganizowanym przez Książnicę Stargardzką, była organizacja piątej edycji Festynu artystycznego na ulicy „Magicznej”. Festyn odbył się w sobotę 24 czerwca w ramach obchodów Dni Stargardu 2006. Festyn miał jak zawsze na celu, prezentację rozgrywających się jednocześnie różnorodnych zjawisk artystycznych, prezentowanych przez utalentowane osoby w każdym przedziale wiekowym – od najmłodszych poczynając, a na najstarszych twórcach kończąc ( występy artystyczne solistów i zespołów, prezentacje rękodzieła artystycznego, malarstwa, rzeźbiarstwa, kowalstwa, ceramiki, haftu artystycznego, korzenioplastyki itd., giełdy, wystawki, konkursy, prezentacje stowarzyszeń – w tym również licznych stowarzyszeń zajmujących się osobami niepełnosprawnymi oraz gości z niemieckiego miasta Elmshorn – partnerskiego miasta Stargardu Szczecińskiego ).

W trakcie Festynu prezentowana była nie tylko twórczość lokalnych twórców kultury oraz innych stargardzkich organizacji i stowarzyszeń, ale była także przedstawiana i promowana działalność Książnicy Stargardzkiej. Wokół Książnicy, w godzinach od 10.30 do 16.00, funkcjonowało 48 różnego rodzaju stanowisk, które obsługiwało blisko 200 osób. Na scenie, w 58 występach i pokazach artystycznych zaprezentowało się 300 wykonawców – młodzieży i dorosłych (solistów, zespołów wokalnych, tanecznych, teatralnych i innych podmiotów wykonawczych). Podczas Festynu odbyła się również uroczysta inauguracja Dni Stargardu 2006 dokonana przez władze miasta. Liczba osób prezentujących swoją działalność i twórczość na festynowych stanowiskach, występujących solistów i zespołów wraz z opiekunami oraz osób bezpośrednio zaangażowanych w organizację Festynu, dała łączną liczbę 500 osób. Z festynowej oferty Książnicy Stargardzkiej skorzystało blisko 4 tysiące mieszkańców Stargardu Szczecińskiego i powiatu stargardzkiego.

ROK 2007 – 50 stanowisk (Festyn z najbardziej kapryśną pogodą. W ostatniej chwili pojawia się również konieczność posiadania przez KS własnej sceny.)

Informacja o Festynie ze Sprawozdania z działalności KS za 2007 rok:

Festyn Artystyczny na ulicy Magicznej

Książnica Stargardzka zorganizowała po raz szósty Festyn artystyczny na ulicy „Magicznej”. Ubiegłoroczny Festyn odbył się w sobotę 23 czerwca. Wokół Książnicy Stargardzkiej funkcjonowało 50 stanowisk (m.in. twórców, rękodzielników, stowarzyszeń społecznych i artystycznych, partnerskich miast Stargardu, kolekcjonerów itp. oraz stanowiska przygotowane przez samą Książnicę, które w czasie trwania festynu obsługiwało ponad 200 osób. Przeprowadzono m.in. szereg konkursów dla dzieci i młodzieży, zorganizowany został Dziecięcy Plener Malarski. Natomiast n ngardzka.a scenie, w pięciogodzinnym programie artystycznym, zaprezentowało się 200 wykonawców – dzieci, młodzieży i dorosłych (solistów, zespołów wokalnych, tanecznych, teatralnych i innych). Liczba osób prezentujących swoją działalność i twórczość na festynowych stanowiskach, występujących solistów i zespołów wraz z opiekunami oraz osób bezpośrednio zaangażowanych w organizację Festynu, dała łączną liczbę 460 osób.

ROK 2008 – 49 stanowisk (Na Festynie pojawiają się performersi. Na skutek zmian w przepisach, wojsko odmawia pomocy przy technicznej organizacji Festynu. Istotną pomoc otrzymujemy ze strony Zakładu Karnego i grupy osadzonych, których konwojentem i opiekunem musi zostać osobiście dyrektor KS.)

Informacja o Festynie ze Sprawozdania z działalności KS za 2008 rok:

Festyn Artystyczny na ulicy Magicznej

Książnica Stargardzka 7 czerwca 2008 roku po raz siódmy zorganizowała Festyn artystyczny na ulicy „Magicznej”. Wokół stargardzkiej biblioteki rozlokowane były stanowiska twórców kultury – artystów amatorów, rękodzielników, plastyków, rzeźbiarzy, kolekcjonerów, miłośników antyków, numizmatyków, zbieraczy i pasjonatów, prezentujących szeroki wachlarz pasji i talentów artystycznych. Swoje publikacje oferowały regionalne wydawnictwa. Pracownicy Książnicy Stargardzkiej poprowadzili m.in. szereg konkursów i zabaw dla młodych widzów. Dodatkowego kolorytu całemu przedsięwzięciu dodawały prezentacje grupy performersów, którzy prezentowali pokazy szczudlarstwa, pantomimy, ziania ogniem oraz clownady. Obecne były stargardzkie stowarzyszenia społeczne i kulturalne promujące swoją działalność i twórczość. Można było m.in. za darmo zmierzyć poziom cukru i ciśnienia, zapoznać się z zasadami udzielania pierwszej pomocy, można było uczestniczyć w aukcjach charytatywnych i w „arabskim” jarmarku. Kiermasze książek, degustacje domowych wypieków, konkursy, gry i zabawy zręcznościowe z licznymi nagrodami dla ich uczestników – to także nieodłączny element ubiegłorocznych wydarzeń na ulicy Magicznej. W ramach Festynu wszyscy amatorzy motoryzacji, mogli również podziwiać samochody uczestniczące w I Miedwiańskim Rajdzie Pojazdów Zabytkowych.

Centralnym miejscem działań festynowych była, jak zawsze, scena usytuowana przed Bramą Pyrzycką przy Książnicy Stargardzkiej. W trakcie blisko sześciogodzinnego programu artystycznego wystąpiło na niej łącznie 300 wykonawców – dzieci, młodzieży i dorosłych (solistów, zespołów wokalnych, tanecznych, teatralnych i innych). ngLiczba osób prezentujących swoją działalność i twórczość na festynowych stanowiskach, występujących solistów i zespołów wraz z opiekunami oraz osób bezpośrednio zaangażowanych w organizację Festynu, liczyła 500 osób! Z posiadanych informacji wynika, że Festyn na ulicy „Magicznej”, jest ewenementem w skali całego kraju, ponieważ Książnica Stargardzka jest jedyną biblioteką w Polsce, organizującą tego rodzaju imprezę rekreacyjną dla mieszkańców o tak dużej skali i zasięgu.

ROK 2009 – 63 stanowiska ( W tygodniu poprzedzającym Festyn nie było dnia kiedy by nie padało. Równie pesymistyczne prognozy nie omijały także festynowej soboty. Jednak w sobotni poranek przywitało Stargard piękne słońce, które nie opuściło nas przez prawie cały dzień, a zapowiadany deszcz lunął dopiero około godziny 20.00, kiedy wszystko zostało już posprzątane. Na Festynie pojawiło się po raz pierwszy w tak dużym wymiarze Polskie Radio Szczecin, które miało swoje wejścia na żywo podczas trwania Festynu. I jeszcze nigdy nie było takich tłumów… A na drugi dzień lało od samego rana.)

Fragment z pisma zapraszającego do występów na ósmej edycji Festynu.

W tym roku Książnica Stargardzka już po raz ósmy przystępuje do organizacji Festynu na ulicy „Magicznej”. Po raz pierwszy bez przymiotnika „artystycznego” w nazwie, bowiem zapoczątkowana od 2002 roku tradycja tej imprezy, na tyle trwale zaistniała i zapisała się, wraz ze swoim artystycznym przesłaniem, w świadomości mieszkańców naszego miasta oraz w kalendarzu miejskich imprez, że używanie tego przymiotnika stało się już zbędne.

Będzie to znowu doskonała okazja do zaprezentowania szerokiej publiczności utalentowanych artystycznie osób w każdym przedziale wiekowym, występujących w przygotowanych pokazach oraz przedstawiających swoje dokonania na festynowych stanowiskach.

(…)Jak zawsze sercem działań festynowych będzie scena. W tym roku będzie to po raz pierwszy profesjonalna scena wraz z zadaszeniem, oświetleniem i nagłośnieniem, które zabezpieczy Stargardzkie Centrum Kultury. W związku z większymi niż dotychczas wymiarami sceny, ustawiona ona będzie przed Bramą Pyrzycką naprzeciw Placu Świętego Ducha. W tamtym rejonie, z wykorzystaniem obszaru Parku Chrobrego, zaplanowane są również główne działania festynowe. Innowacją jest również to, aby w tym roku na scenie mogli zaprezentować się najlepsi z najlepszych, tzn, soliści i zespoły działające w Młodzieżowym Domu Kultury, w Stargardzkim Centrum Kultury oraz w Klubie Garnizonowym. Występy wykonawców z tych instytucji nie tylko gwarantować będą wysoki poziom prezentacji, ale w spektakularny sposób będą mogli oni zaistnieć w ramach „Sceny Młodych” ulicy Magicznej. Oprócz nich, publiczność będzie mogła spodziewać się występów Piotra Wąsika, który jako „Ssnake” był finalistą popularnego programu telewizyjnego pt. „Mam talent” oraz programu przygotowanego przez profesjonalnych wykonawców prezentujących folklor ukraiński. W tym roku po raz pierwszy na ulicy Magicznej pojawić się mają aspekty wielokulturowości, mające tak ważny wpływ na powojenne losy naszej „małej ojczyzny”. Mam nadzieję, że to wszystko – w tym udział wykonawców z kierowanej przez Państwa instytucji – dostarczy uczestnikom i widzom Festynu wielu niezapomnianych wrażeń i równie wspaniałych inspiracji. (…)

Informacja o Festynie ze Sprawozdania z działalności KS za 2009 rok:

Festyn na ulicy „Magicznej”

W 2009 roku zorganizowano ósmą edycję Festynu na ulicy „Magicznej”, największego przedsięwzięcia realizowanego cyklicznie przez Książnicę Stargardzką od 2002 roku w ramach obchodów Dni Stargardu.

Na scenie usytuowanej po raz pierwszy obok Parku Chrobrego przed Bramą Pyrzycką, w siedmiogodzinnym programie artystycznym zaprezentowali się różnorodni wykonawcy m.in. SSNAKE” – Finalista Show „Mam Talent”, Zespół Pieśni i Tańca „DUMKA”, zespół folk – rockowy „PEREHAR” oraz najlepsi soliści i zespoły z Młodzieżowego Domu Kultury, Stargardzkiego Centrum Kultury oraz Klubu Garnizonowego. Na ponad 60 festynowych stanowiskach rozmieszczonych w Parku Chrobrego i wokół Bramy Pyrzyckiej, prezentowano sztukę rzemieślniczą, produkty i specjały regionalne, wystawy malarstwa, kolekcjonerskie rarytasy, kiermasz książek. Przedstawiano twórczość oraz działalność stargardzkich stowarzyszeń społecznych. Zaakcentowany został również Jubileusz 10 – lecia Stargardzkiej Izby Gospodarczej. Prezentowany był folklor, kultura i kuchnia ukraińska. Po raz pierwszy pojawiły się na festynie elementy wielokulturowości, które odegrały tak ważną rolę w powojennych losach naszej „małej ojczyzny”. Były również pokazy szczudlarzy i performerów. Najmłodsi mogli skorzystać z licznych atrakcji m.in. z nadmuchiwanych zjeżdżalni. Równolegle odbywały się zabawy i konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.

MAŁE PODSUMOWANIE

Z roku na rok oferta naszego Festynu ulega poszerzeniu o kolejne elementy, zależy nam bowiem na tym aby nasza impreza była ciągle atrakcyjna dla mieszkańców miasta i regionu.

Można śmiało stwierdzić, że stargardzkiej bibliotece udało się z powodzenie wypromować nowy produkt regionalny. Impreza organizowana przez Książnicę Stargardzką ma obecnie swoje stałe miejsce na mapie wydarzeń kulturalnych miasta Stargardu. Jest także, nie boimy się użyć tego słowa, ewenementem w skali całego kraju, ponieważ jest to jedyna impreza masowa o takim zasięgu i rozmachu, o tak szerokim spektrum prezentowanych form artystycznych i społecznych, organizowana w całości przez bibliotekę.

Niewątpliwym sukcesem jest również i to, że udało nam się zjednoczyć pod wspólnym hasłem dobrej zabawy zarówno dzieci i młodzież jak również osoby dorosłe, w tym emerytów i rencistów, którzy tak często znajdują się na marginesie współczesnego społeczeństwa.

Bardzo dobrze układa się nasza współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami zajmującymi się osobami dotkniętymi niepełnosprawnością, a także tymi promującymi zdrowie. Festyn organizowany przez Książnicę Stargardzką okazał się być także świetną formą promocji samej instytucji i jej działalności. Poprzez wspólną zabawę udało nam się przybliżyć mieszkańcom miasta naszą pracę, a tym samym zachęcić do częstszych odwiedzin i korzystania z naszych zbiorów.

Razem od 2002 do 2009 roku włącznie, podczas Festynu zaistniało 378 stanowisk twórców, stowarzyszeń artystycznych i społecznych oraz stanowisk przygotowanych przez Książnicę Stargardzką. Natomiast w scenicznych występach na Festynie podczas dotychczasowych siedmiu edycji wzięło udział ponad 1.700 wykonawców ( solistów oraz członków zespołów tanecznych, wokalnych, teatralnych i innych ).

Od takich liczb może się już zakręcić w głowie.

ROK 2010 – ?

Tegoroczny Festyn ma ponownie pojawić się w ramach obchodów Dni Stargardu na tydzień przed głównymi obchodami, tzn. w sobotę 12 czerwca. W marcu rozpoczęły się już pierwsze prace przygotowawcze.

A zatem do zobaczenia na ULICY MAGICZNEJ !☺ ☺☺

Losowe zdjęcia

IMG_20200402_131203424 OLYMPUS DIGITAL CAMERA 221 20170618_144938

Archiwa

biuletyn
Książnica Stargardzka - 2022