Korzystanie z komputerów i internetu

 1. Korzystanie z komputerów i internetu dozwolone jest wyłącznie w celach informacyjnych oraz edukacyjnych. Książnica może stosować oprogramowanie blokujące dostęp do stron zawierających treści niezgodne z prawem oraz powszechnie uznanych za obsceniczne lub obraźliwe.
 2. Stanowisko komputerowe udostępniane jest użytkownikom po okazaniu Karty Czytelnika lub dokumentu tożsamości i dokonaniu wpisu w rejestrze odwiedzin.
 3. Przy stanowisku komputerowym może znajdować się 1 osoba (w wyjątkowych przypadkach, za zgodą bibliotekarza, 2 osoby).
 4. Stanowisko komputerowe z dostępem do internetu udostępnia się użytkownikowi na czas nieprzekraczający 1 godziny. Czas ten może być wydłużony w przypadku braku użytkowników zainteresowanych korzystaniem z komputerów.
 5. Wynik swojej pracy użytkownicy mogą zapisać na własnym nośniku danych (z wyjątkiem płyt CD/DVD).
 6. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za szkody wynikające z niewłaściwego posługiwania się sprzętem komputerowym i za nadużycia popełnione za pośrednictwem internetu.
 7. Bibliotekarz nie ma obowiązku udzielania stałej pomocy przy obsłudze komputera. Udziela jej jeśli dysponuje stosowną wiedzą i czasem.
 8. Bibliotekarze mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkowników w trakcie ich pracy przy komputerze. Bibliotekarz może odmówić użytkownikowi możliwości korzystania z komputera jeśli uzna, że wykonuje on czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one określone w niniejszym Regulaminie.
 9. Niedozwolone jest dokonywanie jakichkolwiek zmian w konfiguracji komputera oraz w jego oprogramowaniu. Po zakończeniu pracy z komputerem użytkownik zobowiązany jest usunąć zapisane przez siebie dane.
 10. Użytkownik może korzystać w Książnicy z własnego, przenośnego komputera.
 11. Internet bezprzewodowy dostępny jest w całym budynku Książnicy przy ulicy Mieszka I oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie.

http://ksiaznicastargardzka.pl/regulamin/

Losowe zdjęcia

IMG_20191205_123753 IMG_20200111_114552264 dsc_0595 zmodif-12

Archiwa

biuletyn
Książnica Stargardzka - 2023