Informacje ogólne

Książnica Stargardzka rozpoczęła swoją działalność 1 listopada 1946 roku. Jej siedzibą jest odrestaurowana wczesnorenesansowa kamienica mieszczańska z połowy XVI wieku. Jest to jedna z najpiękniejszych stargardzkich kamienic. Oddano ją do użytku na potrzeby biblioteki 23 września 1973 roku wraz z nowo dobudowanym skrzydłem, w którym obecnie mieści się Wypożyczalnia Główna, Dział Dziecięco-Młodzieżowy oraz Gromadzenia i Opracowania Zbiorów. W części zabytkowej można korzystać z oferty Czytelni Głównej i Informatorium, Działu Pedagogicznego oraz Multimedialnego.

Od marca 2004 roku funkcjonuje na Osiedlu Letnim w Stargardzie na ul Pogodnej nr 16 Filia biblioteczna, natomiast w czterech placówkach oświatowych zarejestrowane są punkty biblioteczne Książnicy.Książnica Stargardzka (ta nazwa obowiązuje od 25 marca 2003 roku) od 60 lat ma otwarte podwoje dla kolejnych pokoleń czytelników. Swoisty klimat zabytkowego budynku, niezwykle korzystnie wpływa na wielopłaszczyznową, dynamiczną działalność biblioteki. Dobry, sukcesywnie gromadzony od początku powstania biblioteki księgozbiór, zawsze ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb środowiska, pozwala w pełni zaspokajać różnorodne potrzeby czytelnicze zarówno najmłodszych jak i młodzieży uczącej się i studiującej, dorosłych, a także osób chorych i niepełnosprawnych. Księgozbiór wraz ze zbiorami specjalnymi liczy ponad 130 tysięcy jednostek bibliotecznych. Od sierpnia 2002 roku Książnica Stargardzka ponownie pełni funkcję powiatowej biblioteki publicznej służąc doradztwem merytorycznym 26 bibliotekom na terenie Powiatu Stargardzkiego.

Wśród tradycyjnych zbiorów książkowych i specjalnych, pieczołowicie od wielu lat gromadzone są regionalia dotyczące Powiatu Stargardzkiego i Pomorza Zachodniego. Stąd Książnica Stargardzka jest jednym z kilku, na tym terenie, ośrodkiem informacji o regionie. Ze względu na zasięg swojego oddziaływania, charakter posiadanych zbiorów i szeroki zakres usług Książnica stanowi centrum edukacyjne i informacyjne z różnych dziedzin wiedzy.

Książnica Stargardzka kieruje swoją ofertę dla każdej grupy wiekowej. Niejednokrotnie podejmuje działania wykraczające poza jej statutowe obowiązki, mające na celu skonsolidowanie lokalnej społeczności poprzez inicjowanie wielorakich wydarzeń kulturalnych. Szeroko współpracuje ze środowiskiem – z przedszkolami, ze szkołami, miejskimi instytucjami kultury i stowarzyszeniami. Organizuje konkursy o zasięgu miejskim i powiatowym – literackie, recytatorskie, ortograficzne, fotograficzne oraz wystawy o różnorodnej tematyce przewodniej, eksponowane w Sali Wystawowej Książnicy. Organizowane są również przedstawienia teatralne, spotkania autorskie, prelekcje, lekcje biblioteczne, projekcje filmów edukacyjnych. Książnica ściśle współpracuje z Uniwersytetem Trzeciego Wieku oraz ze Światowym Związkiem Żołnierzy AK. Podejmuje z sukcesem akcje charytatywne – w ostatnich latach: „Polska Książka pod choinkę dla Polaków na Wschodzie” oraz „Serdeczna Książka”, mające na celu utworzenie bibliotek w polskiej szkole w Strzelczyskach na Ukrainie oraz w stargardzkim Domu Dziecka. Organizuje różnorakie imprezy – kameralne oraz masowe czego sztandarowym przykładem jest Festyn artystyczny na ulicy „Magicznej” organizowany podczas obchodów Dni Stargardu.

12 bibliotekarzy Książnicy Stargardzkiej, przez sześć dni w tygodniu, obsługuje rocznie ponad ok. 11 tysięcy zarejestrowanych czytelników.

Ogółem w Książnicy zatrudnionych jest 20 osób. Dziennie korzysta z oferty instytucji ok. 300 osób, miesięcznie blisko 7 tysięcy osób natomiast w ciągu roku korzysta z zbiorów Książnicy Stargardzkiej ok. 80 tysięcy użytkowników. Codziennie wypożyczanych jest ok. 500 jednostek zbiorów bibliotecznych na zewnątrz (książek, czasopism oprawnych i nieoprawnych – roczników, płyt, egzemplarzy książki „mówionej”).

Czytelnicy mogą korzystać z 63 prenumerowanych na bieżąco czasopism i dzienników. Liczba zbiorów prezencyjnych udostępnianych na miejscu wynosi dziennie ok. 300 jednostek zbiorów bibliotecznych – co daje razem liczbę ok. 800 wypożyczeń dziennie. Liczba udzielonych informacji w ciągu roku przez bibliotekarzy Książnicy wynosi średnio ok. 40 tysięcy.

Wszyscy czytelnicy Książnicy Stargardzkiej mogą zawsze liczyć na fachową pomoc uśmiechniętej i doskonale przygotowanej merytorycznie kadry. Książnica Stargardzka podejmując działania wspierające proces uczenia się i nauczania, zaprasza nauczycieli i uczniów szkół wszystkich poziomów nauczania do korzystania z jej bogatej oferty programowej w nowym roku szkolnym. Nasza propozycja obejmuje potrzeby edukacyjne i kulturalne uczniów ze wszystkich grup wiekowych.

Zaczynając od najmłodszych, zapraszamy ( w Oddziale Dziecięcym z Przedszkolnym ) na:

 • zajęcia edukacyjne związane m.in. z porami roku, zjawiskami przyrodniczymi i zachowaniami społecznymi,
 • lekcje biblioteczne (m.in. nauka posługiwania się katalogami, encyklopediami i słownikami),
 • lekcje tematyczne związane m.in. z literaturą dziecięcą, lekturami szkolnymi, historią piśmiennictwa, legendami Pomorza Zachodniego,
 • zajęcia w ramach bibliotecznej grupy teatralnej,
 • udział w cyklicznych konkursach recytatorskich i literackich.

Starszą młodzież zapraszamy do uczestniczenia w lekcjach bibliotecznych ( w Czytelni Czasopism i Informatorium Naukowym oraz Wypożyczalni dla Dorosłych) o następującym zakresie tematycznym:

 • posługiwanie się katalogami (alfabetycznym i systematycznym),
 • zagadnieniami związanymi z budową książki oraz jej szatą graficzną,
 • historii Książnicy Stargardzkiej.

Lekcje te, w razie potrzeby, mogą być połączone z wycieczką po wszystkich działach biblioteki, przybliżając jednocześnie młodzieży szkolnej specyfikę pracy naszej instytucji.

Zapraszamy także ( w Dziale Audiowizualnym) na projekcje filmów, adaptacje lektur szkolnych, filmów o tematyce ekologicznej i propagujących zdrowy styl życia.

Natomiast w Sali Wystawowej Książnicy ( na I piętrze), zachęcamy do obejrzenia w ciągu całego roku wielu ekspozycji o różnorodnej tematyce.

Wszystkie przedstawione propozycje są bezpłatne!

WAŻNIEJSZE DATY Z HISTORII KSIĄŻNICY STARGARDZKIEJ

 • 1945 – w pierwszych dniach po zakończeniu II Wojny Światowej pojawiają się w Stargardzie tendencje zmierzające do utworzenia biblioteki publicznej.
 • 01.11.1946 – Powiatowy Inspektorat Szkolny powołuje w Stargardzie Powiatową Bibliotekę Publiczną.
 • 01.02.1948 – z Powiatowej Biblioteki Publicznej zostaje wydzielona Miejska Biblioteka Publiczna.
 • 1954 – następuje połączenie biblioteki powiatowej z miejską tworząc Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Stargardzie Szczecińskim.
 • 22.09.1973 – następuje otwarcie nowego obiektu biblioteki w odrestaurowanej zabytkowej kamienicy z XVI wieku ( Dom Rohledera ) z dobudowaną częścią współczesną, w którym biblioteka znajduje się do dnia dzisiejszego.
 • 07.07.1975 – powołanie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej Oddział w Stargardzie.
 • 25.08.1992 – Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna przekształcona zostaje w Miejską Bibliotekę Publiczną.
 • 07.08.2002 – następuje powierzenie Miejskiej Bibliotece Publicznej zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej.
 • 25.03.2003 – biblioteka uzyskuje prawo używania nazwy – Książnica Stargardzka.

 

Losowe zdjęcia

dsc_0575 festyn-na-ulicy-magicznej-2017-135 dscf6212 zmodif-6

Archiwa

biuletyn
Książnica Stargardzka - 2023