Konkurs literacki „Róże dla Różewicza”

    Książnica Stargardzka, wspólnie z Uniwersytetem Trzeciego Wieku, serdecznie zaprasza wszystkich stargardzkich seniorów czujących literacką wenę do udziału w Konkursie literackim pt. „Róże dla Różewicza”. Obecny rok, decyzją Sejmu RP, stoi pod wspólnym patronackim znakiem czterech wybitnych twórców słowa prezentujących różne odsłony literackiej twórczości: Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Stanisława Lema, Cypriana Kamila Norwida i Tadeusza Różewicza.

    Mając to na uwadze bibliotekarze Książnicy Stargardzkiej rozpoczynają realizację przedsięwzięć, mających na celu nie tylko uhonorowanie tych autorów, ale poprzez różnego rodzaju przedsięwzięcia, przypomnienie ich twórczości i jej znaczenia dla polskiej i światowej literatury. Jednym z nich jest właśnie konkurs literacki, którego rozstrzygnięcie nastąpi w sobotę 26 czerwca o godzinie 16.00 na terenie „Różanki” w Parku Jagiellońskim. W przypadku niepogody nastąpi ono o godzinie 17.00 w Sali Wielofunkcyjnej SCK (wejście od ul. Wojska Polskiego). Patronat medialny nad konkursem objęło Twoje Radio Tylko Przeboje!

    Organizatorzy mają nadzieję, że dopisze nie tylko pogoda, ale również i konkursowa frekwencja ukazująca niespożyte talenty stargardzkich seniorów. Regulamin konkursu poniżej.                          

  Serdecznie zapraszamy do udziału!  

 

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO
pt. 
„Róże dla Różewicza” 

I. CELE KONKURSU

 1. Doskonalenie mowy ojczystej poprzez własny proces twórczy.
 2. Upamiętnienie roli i znaczenia twórczości Tadeusza Różewicza w literaturze polskiej.
 3. Uhonorowanie w formie literackiej przez stargardzkich twórców amatorów Roku 2021, jako roku – decyzją Sejmu RP – pod literackim patronatem Tadeusza Różewicza.
 4. Kreatywna aktywizacja pokolenia 60+ poprzez działania uwrażliwiające na piękno i bogactwo języka ojczystego.
 5. Stworzenie senioralnej przestrzeni twórczej będącej inspiracją do tworzenia dzieł literackich.
 6. Promocja Miasta Stargard jako miasta sprzyjającego rozwojowi twórczości i kultury oraz Książnicy Stargardzkiej jako miejsca tworzącego kulturę.
 7. Zachęcenie do kreatywnego spędzania czasu.
 8. Pobudzenie do pozytywnego myślenia w obliczu panującej pandemii.

II. ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs jest skierowany do uczestników z grupy wiekowej powyżej 60 roku życia.
 2. Do konkursu przyjmowane będą prace w dowolnej konwencji literackiej wierszem lub prozą.
 3. Każdy z uczestników może zgłosić w konkursie do trzech wierszy i jedną pracę prozatorską.
 4. Mile widziane będą propozycje nawiązujące stylem, charakterem, a także tematyką do twórczości Tadeusza Różewicza.

III. TERMINY, OCENA, POLITYKA PRYWATNOŚCI I NAGRODY

 1. Konkurs jest organizowany przez Książnicę Stargardzką przy współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Stargardzie.
 2. Termin nadsyłania konkursowych prac do 31 maja br. włącznie pod adres: Książnica Stargardzka, ul. Wojska Polskiego nr 3, 73-110 Stargard  z dopiskiem na kopercie: „Róże dla Różewicza”.
 3. Praca musi być opatrzona imieniem i nazwiskiem uczestnika, jego datą urodzenia, adresem zamieszkania i nr kontaktowym telefonu.
 4. Dane osobowe uczestników pozyskane będą wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Są jednocześnie równoznaczne ze zgodą na ich wykorzystanie przez Organizatorów do celów Konkursu.
 5. Prace oceniane będą przez członków powołanego do tego celu Jury.
 6. Kryteria oceny prac: wartość merytoryczna, poziom literacki, nawiązania do stylu Różewicza i ogólne wrażenia artystyczne.
 7. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w sobotę 26 czerwca o godzinie 16.00 na terenie „Różanki” w stargardzkim Parku Jagiellońskim. (W przypadku niepogody – Sala Wielofunkcyjna SCK godz. 17.00).
 8. Nagrodą dla jego laureatów będzie odczytanie tego dnia nagrodzonych utworów osobiście przez laureatów konkursu lub przez wskazane przez nich wcześniej znane w Stargardzie osoby życia publicznego w trakcie ogłoszenia wyników. Prezentacje te zostaną nagrane i będą prezentowane w mediach społecznościowych Książnicy Stargardzkiej.
 9. Patronat medialny nad Konkursem – TWOJE RADIO TYLKO PRZEBOJE !

 

Losowe zdjęcia

20191005_165655 20170618_112240 dsc00731 dscf1155

Archiwa

biuletyn
Książnica Stargardzka - 2021