KSIĄŻKI W JĘZYKU UKRAIŃSKIM

Zbiory Działu Dziecięco-Młodzieżowego Książnicy Stargardzkiej wzbogaciły się o kilkadziesiąt książek w języku ukraińskim. Wśród pozycji przekazanych stargardzkiej bibliotece przez Instytut Książki oraz przez Good Books w ramach projektów na rzecz naszych gości zza wschodniej granicy znalazły się przede wszystkim książki dla dzieci oraz dla młodzieży. Zachęcamy naszych gości do zapisania się do Książnicy Stargardzkiej i skorzystania z tej dedykowanej oferty, jak i także z pozostałych
propozycji Książnicy Stargardzkiej.
Książnica Stargardzka znajduje się w centrum miasta przy ul. Wojska Polskiego 3. Przy zapisie do Książnicy Stargardzkiej nie obowiązują ograniczenia wiekowe. Do zapisu wymagany jest dokument poświadczający tożsamość, zarówno opiekuna prawnego jak i dziecka.
Katalog /  Książnica Stargardzka   

Zapraszamy!
______________________________

Книжки українською мовою

 Колекцiя вiддiлу для дiтей та юнацтва старгардської бiблiотеки поповнилася кiлькома десятками книг українською мовою. Серед речей переданих бiблiотецi в Старгардi Iнстиутом книги та Good Books у рамках прoектiв для наших гостей iз-за схiдного кордону, є книги для дiтей та пiдлiткiв.
Заохочуємо наших гостей зареєструватися в старгардської бiблiотецi та скористатися цiєю спецiальною пропозицiєю, а також iншими пропозицiями бiблiотеки.
Бiблiотека у Старгардi розташована в центрi мiста, за адресою вул. Войска Польскєґо 3. Вiкових обмежень для запису до бiблiотеки немає. Для реєстрацiї необхiдний документ, що пiдтерджує особу як законного опiкуна, так i дитини.
Каталог / Książnica Stargardzka   

Запрошуємо!
________________________________

 

Losowe zdjęcia

festyn-na-ulicy-magicznej-2016-zdj%c4%99cia-na-plakat-29 DSC01194 dscf6226 20170618_130031

Archiwa

biuletyn
Książnica Stargardzka - 2022