Projekt

Projekt pn. „Znaczenie udostępniania kopii cyfrowych regionalnych zbiorów bibliotecznych w Sieci” jest dofinansowany z FUNDUSZU MAŁYCH PROJEKTÓW w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna” – „Współpraca Transgraniczna” Krajów Meklemburgia – Pomorze Przednie/ Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007–2013.

Projekt ten to kontynuacja współpracy między partnerskimi miastami Stralsundem i Stargardem Szczecińskim, której najbardziej widocznym efektem jest renowacja i rozbudowa budynków przynależących do szkół muzycznych z obydwu miast.

Rozszerzenie współpracy między miastami na Książnicę Stargardzką i Archiwum Miejskie w Stralsundzie, zainicjuje ich wieloletnią współpracę, która przyczynić się ma, m.in. do rozpoczęcia przenoszenia na postać cyfrową dorobku kulturowego obydwu miast.

Na przedmiot niniejszego projektu składają się dwa zadania:
1. Organizacja jednodniowej polsko-niemieckiej konferencji nt. digitalizacji materiałów bibliotecznych, archiwalnych i muzealnych oraz upowszechniania jej efektów w Internecie;
2. Wydanie dwujęzycznych materiałów konferencyjnych.

Projekt otwiera ścisłą współpracę obydwu partnerskich instytucji w zakresie pielęgnowania dziedzictwa kulturowego. Jego realizacja przyczyni się do rozwoju współpracy transgranicznej w zakresie ochrony wspólnego pomorskiego dziedzictwa kulturowego i jego upowszechniania w Sieci.

Losowe zdjęcia

2017-06-18-ts_-img_2026 festyn-na-ulicy-magicznej-2017-637 OLYMPUS DIGITAL CAMERA 20170618_123238

Archiwa

biuletyn
Książnica Stargardzka - 2019