ZNACZENIE UDOSTĘPNIANIA KOPII CYFROWYCH REGIONALNYCH ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH W SIECI. MATERIAŁY Z KONFERENCJI,

 

ZNACZENIE UDOSTĘPNIANIA KOPII CYFROWYCH REGIONALNYCH ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH W SIECI. MATERIAŁY Z KONFERENCJI, Stargard Szczeciński, 5 września 2014 r. pod redakcją Andrzeja Puławskiego / DIE BEDEUTUNG VON WEITERVERBREITUNG DIGITALISIERTER KOPIEN REGIONALER BIBLIOTHEKSBESTÄNDE IM NETZ. KONFERENZBEITRÄGE, Stargard Szczeciński, 5 September 2014, Herausgegeben Andrzej Puławski, Stargard Szczeciński 2014.

 

 

 

 

 

Spis treści

WSTĘP (Andrzej Puławski)

VORWORT (Andrzej Puławski)

Dirk Schleinert

UWAGI NA TEMAT REKONSTRUKCJI BIBLIOTEKI GIMNAZJUM STRALSUNDZKIEGO

ÜBERLEGUNGEN ZUR REKONSTRUKTION DER STRALSUNDER GYMNASIALBIBLIOTHEK

ILUSTRACJE I TABELE / ABBILDUNGEN UND TABELLEN

Joanna Potęga

BUDUJEMY BIBLIOTEKĘ CYFROWĄ – PRZEGLĄD OPROGRAMOWANIA

WIR BAUEN EINE DIGITALE BIBLIOTHEK AUF – EIN SOFTWARE-ÜBERBLICK

ILUSTRACJE I TABELE / ABBILDUNGEN UND TABELLEN

Ute Essegern

DO KOGO NALEŻY TO ZDJĘCIE? ZNACZENIE NIEMIECKIEGO PRAWA AUTORSKIEGO I INNYCH REGULACJI OCHRONNYCH DLA PRACY ARCHIWALNEJ ZE ZBIORAMI FOTOGRAFII

WEM GEHÖRT DAS BILD? AUSWIRKUNGEN DES DEUTSCHEN URHEBERRECHTS UND ANDERER SCHUTZRECHTE AUF DIE ARCHIVISCHE ARBEIT MIT FOTOBESTÄNDEN

ILUSTRACJE I TABELE / ABBILDUNGEN UND TABELLEN

Bożena Bednarek-Michalska

PRAWO AUTORSKIE I JEGO OGRANICZENIA DLA POLSKICH BIBLIOTEK CYFROWYCH

AUSWIRKUNGEN DES URHEBERRECHTS UND SEINER BESCHRÄNKUNGEN AUF DIGITALE BIBLIOTHEKEN IN POLEN

ILUSTRACJE I TABELE / ABBILDUNGEN UND TABELLEN

Agnieszka Koszowska

PREZENTACJA – INTEGRACJA – INSPIRACJA – REMIKS…, CZYLI JAK PROMOWAĆ ZBIORY CYFROWE W CYGROWYM ŚWIECIE?

PRÄSENTATION – INTERAKTION – INSPIRATION – REMIX…, ODER WIE FÖRDERT MAN DIGITALBESTÄNDE IN DER DIGITALWELT?

ILUSTRACJE I TABELE / ABBILDUNGEN UND TABELLEN

Marcin Werla

REGIONALNE BIBLIOTEKI CYFROWE W KONTEKŚCIE KRAJOWYM
I EUROPEJSKIM

REGIONALE DIGITALBIBLIOTHEKEN IN DER POLNISCHEN UND EUROPÄISCHEN LANDSCHAFT

ILUSTRACJE I TABELE / ABBILDUNGEN UND TABELLEN

Dirk Alvermann

ACT LOCAL – THINK GLOBAL. ARIADNE – SERWIS INTERNETOWY POŁĄCZONYCH ARCHIWÓW MEKLEMBURGII-POMORZA PRZEDNIEGO I JEGO WKŁAD W STRATEGIĘ DIGITALIZACJI ARCHIWÓW

ACT LOCAL – THINK GLOBAL. DER ARCHIVVERBUND ARIADNE UND SEIN BEITRAG ZUR DIGITALEN STRATEGIE FÜR DIE ARCHIVE IN MECKLENBURG-VORPOMMERN

ILUSTRACJE I TABELE / ABBILDUNGEN UND TABELLEN

Bruno Blüggel

BIBLIOTEKA CYFROWA MEKLEMBURGII-POMORZA PRZEDNIEGO ARCHIWA, BIBLIOTEKI, MUZEA I ZBIORY NAUKOWE POD JEDNYM DACHEM

DIE DIGITALE BIBLIOTHEK MECKLENBURG-VORPOMMERN ARCHIVE, BIBLIOTHEKEN, MUSEEN UND WISSENSCHAFTLICHE SAMMLUNGEN UNTER EINEM DACH

ILUSTRACJE I TABELE / ABBILDUNGEN UND TABELLEN

Lilia Marcinkiewicz

ZACHODNIOPOMORSKA BIBLIOTEKA CYFROWA „POMERANIA” – CENTRALNA BIBLIOTEKA CYFROWA INSTYTUCJI KULTURY I BIBLIOTEK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

DIE WESTPOMMERSCHE DIGITALBIBLIOTHEK „POMERANIA” – DIE ZENTRALE DIGITALE BIBLIOTHEK DER KULTURINSTITUTIONEN UND BIBLIOTHEKEN DER WOIWODSCHAFT WESTPOMMERN

ILUSTRACJE I TABELE / ABBILDUNGEN UND TABELLEN

Danuta Maria Sroka

BAŁTYCKA BIBLIOTEKA CYFROWA – POMORSKI ZASÓB CYFROWY

DIE BALTISCHE DIGITALBIBLIOTHEK – DIGITALE BIBLIOTHEKSBESTÄNDE IN POMMERN

ILUSTRACJE I TABELE / ABBILDUNGEN UND TABELLEN

Silke Jagdzinski

EUROPEJSKI PORTAL ARCHIWALNY – BRAMA DO EUROPEJSKICH ARCHIWÓW

ARCHIVPORTAL EUROPA – DAS TOR ZU DEN ARCHIVEN EUROPAS

NOTY O AUTORACH / AUTORENBIOGRAMME

Losowe zdjęcia

festyn-na-ulicy-magicznej-2017-791 20180609_195317 20180609_202614 dscf1492

Archiwa

biuletyn
Książnica Stargardzka - 2019