Zbliżamy się do finisażu „Międzynarodowej Wystawy Ekslibrisu Współczesnego” ze zbiorów Ryszarda Balonia, będącej zbiorem prac 10 twórców z Polski, Argentyny, Belgii i Ukrainy: Krzysztofa Kmiecia, Krzysztofa Marka Bąka, Henryka Grajka, Danuty Pisarek-Dassara, Wandy Tomaszewskiej, Cristiny Gladys Muñoz, Joanny Budzyńskiej-Sycz, Elżbiety Radzikowskiej, Marii Peters-Riga, Uliany Turchenko.

Wystawa objęła 16 plansz, na których wyeksponowano 94 prace wykonane w różnych technikach graficznych: od linorytów, drzeworytów do technik wklęsłych jak akwaforta i akwatinta. Niektóre z tych prac są wielobarwne.

Serdecznie zapraszamy.

  • Piątek, 01.03.2024

  • Godz. 17:00

  • Strefa Dzieci i Młodzieży
  • Wstęp wolny