O nas

O nas

Książnica Stargardzka jest samorządową instytucją kultury prowadzoną przez Gminę Miasto Stargard. Pracuje w niej kompetentna i przyjazna kadra, która zapewnia wszystkim użytkownikom dostęp do informacji, wiedzy i kultury. Książnica wspiera merytorycznie biblioteki powiatu stargardzkiego. Tworzy i rozwija biblioteczny system informacyjny regionu. Stanowi ważny ośrodek skupiający lokalną społeczność i pracuje na rzecz tej społeczności.

Oferta Książnicy jest dostosowywana do zmieniających się technologii i oczekiwań rozwijającego się społeczeństwa informacyjnego.

Zespół Książnicy Stargardzkiej składa się z pracowników administracji i pracowników merytorycznych. Wśród nich są specjaliści z różnych dziedzin wiedzy: poloniści, socjolodzy, pedagodzy, historycy, a z zamiłowania: animatorzy kultury, regionaliści, miłośnicy książek i nowych technologii.

W strukturze organizacyjnej Książnicy oprócz administracji i księgowości znajdują się cztery działy:

Wypożyczalnia Główna

To najczęściej odwiedzane miejsce w bibliotece. Czytelnicy mają wolny dostęp do książek, mogą też liczyć na pomoc pracowników w doborze literatury. Dział nadzoruje pracę filii, organizuje spotkania autorskie, akcje promujące czytelnictwo oraz zajmuje się wolontariatem. Do dyspozycji Czytelników dostępny jest bezpłatny kącik kawowy, można więc zrelaksować się przy filiżance ulubionego napoju. W sali prezentowane są wystawy książek przygotowane w oparciu o księgozbiór Wypożyczalni.

Czytelnia Główna i Informatorium

Czytelnia Główna i Informatorium to miejsce, w którym czytelnicy mają możliwość skorzystania na miejscu z księgozbioru naukowego i czasopism biblioteki, zdigitalizowanych zasobów cyfrowych Biblioteki Narodowej pn. Academica oraz Internetu, również na stanowisku komputerowym przeznaczonym dla osoby niepełnosprawnej. Można też korzystać z materiałów własnych. Za pośrednictwem Czytelni realizowane są wypożyczenia międzybiblioteczne. Istnieje możliwość wypożyczenia książek z czytelni na weekend lub na noc. Przestrzeń Czytelni wzbogacają wystawy o tematyce regionalnej.

Dział Animacji Czytelniczej i Kulturalnej oraz Pracownia Kreatywności

Dział obejmuje Strefę Multimediów, Strefę Dzieci i Młodzieży oraz Pracownię Kreatywności. Podstawowym celem Działu Animacji Czytelniczej i Kulturalnej w Książnicy Stargardzkiej jest budowanie społeczności poprzez inicjowanie i prowadzenie wydarzeń dla ludzi i z ludźmi w przestrzeniach biblioteki. Pracownicy działu współpracują z innymi organizacjami życia społecznego i kulturalnego, aby oferta odpowiadała na potrzeby czytelników w każdym wieku i o różnych zainteresowaniach. Dział Animacji Czytelniczej i Kulturalnej organizuje i przeprowadza lekcje biblioteczne i tematyczne, oprowadza grupy zorganizowane po bibliotece i organizuje wszelkiego rodzaju imprezy, tj. warsztaty, rozstrzygnięcia konkursów i różnego rodzaju spotkania. Nasi odbiorcy mogą korzystać z sali projekcyjnej, wydzielonego miejsca do pracy indywidualnej lub zespołowej i odsłuchu muzyki, boksu dla dzieci nieczytających oraz pracowni kreatywności. Zapraszamy także do oglądania wystaw przy amfiteatrze i na antresoli.

Udostępniamy laptopy, czytaki dla osób słabowidzących z audiobookami, oferujemy dostęp do Wi-Fi.

Dział Metodyki, Gromadzenia i Opracowania Zbiorów

Dział Metodyki, Gromadzenia i Opracowania Zbiorów sprawuje opiekę merytoryczną i instruktażową nad 10 gminnymi bibliotekami publicznymi w powiecie stargardzkim. Opieka merytoryczna realizowana jest poprzez doradztwo (podczas wyjazdów terenowych, konsultacji na miejscu w Dziale i telefonicznych), dotyczące przede wszystkim gromadzenia, ewidencjonowania i opracowania zbiorów bibliotecznych oraz przeprowadzania skontrum.

Organizowane jest również doskonalenie zawodowe pracowników bibliotek w formie spotkań instruktażowych, szkoleń i konferencji. Odbywa się często to we współpracy z Powiatowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie.

Dział realizuje zakup zbiorów do Książnicy Stargardzkiej i monitoruje zgłoszenia pracowników pozostałych komórek w tym zakresie. Zajmuje się opracowaniem zbiorów bibliotecznych, nadzorując zarazem proces opracowania realizowany przez pracowników innych komórek.