Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich jest ogólnopolską organizacją społeczną o charakterze naukowym i fachowym. Zrzesza osoby związane zawodowo bądź naukowo ze sprawami bibliotekarstwa i informacji naukowej oraz innych sympatyków bibliotek. Postawiło sobie za cel rozbudzanie aktywności zawodowej oraz kształtowanie i upowszechnianie nowoczesnej myśli bibliotekarskiej. Jego wydawnictwo to wiodąca, ogólnopolska oficyna wydawnicza specjalizująca się w literaturze z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Działalność statutowa SBP zabezpieczona jest środkami finansowymi pochodzącymi głównie ze źródeł własnych. Składki członkowskie pozostają do dyspozycji zarządów oddziałów i zarządów okręgów.

Struktura organizacyjna SBP uwzględnia podział administracyjny kraju, składa się zatem z 16 okręgów podzielonych na 58 oddziałów, w obrębie których funkcjonują koła zrzeszające środowisko bibliotekarskie skupione wokół większych bibliotek gminnych. Przy Książnicy Stargardzkiej działa Koło nr 13 podlegające pod Oddział Szczeciński Okręgu Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia.

Koło nr 13 przy Książnicy Stargardzkiej w Stargardzie

Siedziba:
Książnica Stargardzka
ul. Mieszka I 1, 73–110 Stargard
tel.: (91) 578 82 40

Przewodnicząca: Monika Myszka
tel.: 91 578 82 45
e‑mail: m.myszka@ksiaznicastargardzka.pl