Imprezy cykliczne

Imprezy cykliczne

Od wielu lat Książnica Stargardzka uczestniczy w ogólnopolskich akcjach promujących czytelnictwo i biblioteki, a także w lokalnych świętach i najważniejszych imprezach artystyczno-kulturalnych.

Narodowe Czytanie

To coroczna ogólnopolska akcja wspólnego publicznego czytania fragmentów wybranej lektury, do której przyłączyć się mogą wszystkie chętne osoby prywatne oraz instytucje publiczne. Akcję propagującą znajomość literatury narodowej zainicjował w 2012 roku Prezydent Polski Bronisław Komorowski. Książnica Stargardzka przyłączyła się do niej w 2013 roku. Uroczystość Narodowego Czytania, wskazanej przez Prezydencką Parę lektury, odbywa się rokrocznie w pierwszą sobotę września.

Noc Bibliotek

Noc Bibliotek jest organizowaną rokrocznie na początku października imprezą, której przyświeca idea zachęcenia w niekonwencjonalny sposób do czytania i korzystania z zasobów bibliotek. Jej celem jest zaprezentowanie bibliotek jako najbardziej otwartych i dostępnych miejsc spotkań z kulturą, z różnorodną bezpłatną ofertą dla osób w każdym wieku. Książnica Stargardzka bierze udział w tej ogólnopolskiej akcji od 2015 roku.

Tydzień Bibliotek

Tydzień Bibliotek to ogólnopolska akcja promowania czytelnictwa, bibliotek i bibliotekarzy, organizowana od 2004 roku przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Jej inauguracja odbywa się rokrocznie 8 maja – w Dniu Bibliotekarza, ale wydarzenia przypominające użytkownikom o zaletach czytania, korzystania ze zbiorów bibliotek i ich bogatej oferty kulturalnej odbywają się przez cały tydzień – do 15 maja, w Książnicy Stargardzkiej również. Hasło przewodnie Tygodnia Bibliotek i plakat promujący imprezy są wybierane corocznie w drodze konkursu.

Europejskie Dni Dziedzictwa

Europejskie Dni Dziedzictwa to święto zabytków, największy w Europie projekt społeczno-edukacyjny, ustanowiony przez Radę Europy w 1991 roku. Polska jest jego aktywnym uczestnikiem od 1993 roku, a województwo zachodniopomorskie (wcześniej szczecińskie) – od 1995. Obchodzone są co roku we wrześniu. Europejskie Dni Dziedzictwa w Polsce, w tym Książnicy Stargardzkiej, to przede wszystkim program edukacyjny, wystawy, wycieczki, festyny historyczne, gry i konkursy przybliżające lokalnym społecznościom historię i kulturę ich regionu i popularyzujące regionalne tradycje i zwyczaje.

ArtFestiwal Stargard

To weekendowy majowy stargardzki Festiwal Sztuki, podczas którego sztuka wychodzi na ulice. Organizowany jest od 2017 roku i już na stałe wpisał się w kulturalne życie naszego miasta. Jego ideą jest szeroka i nieodpłatna dostępność wydarzeń artystycznych w przestrzeni publicznej, w tym w miejscach nieutożsamianych z działaniami artystycznymi. Wystawy, spektakle, pokazy, happeningi i inne prezentacje artystyczne odbywają się zatem w różnych punktach miasta – w różnego rodzaju instytucjach, w tym Książnicy Stargardzkiej, w placówkach handlowych, wnętrzach sakralnych, siedzibach stowarzyszeń, w parkach, na placach zabaw, na ulicach.

Dzień Pionierów Stargardu

Dzień Pionierów Stargardu figuruje w kalendarzu świąt lokalnych od 2017 roku. Pomysłodawczynią obchodów święta upamiętniającego pierwszych osadników, którzy po II wojnie światowej tworzyli je od podstaw jest Jolanta Aniszewska, dyrektor Książnicy Stargardzkiej. Rokrocznie 12 maja na stargardzkiej starówce odbywa się rodzinna impreza łącząca historię, sport i kulturę. Jej organizatorem jest Prezydent Miasta Stargard wraz z lokalnymi instytucjami kultury, w tym Książnicą Stargardzką.

Dni Stargardu

To doroczne święto miasta obchodzone na niwie kulturalnej, edukacyjnej i sportowej. Od 2022 roku w jego ramach znalazł się Stargard Festiwal, czyli cykl koncertów z udziałem największych gwiazd muzyki. Równolegle odbywają się zawody w różnych dyscyplinach sportu, parady uliczne, czy spotkania o charakterze edukacyjno-historycznym. Mieszkańcy mogą skorzystać z wielu atrakcji miejskich za symboliczną złotówkę.