Projekty

Projekty

Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych, 2023

Celem Programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest wspieranie rozwoju czytelnictwa poprzez wzmacnianie roli bibliotek jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

W 2023 roku z Programu Wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 – Priorytet 1. Kierunek interwencji 1.1., Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych, otrzymaliśmy dotację w wysokości 19.483 zł.

Wkład własny do programu wyniósł 36.183 zł.

Środki w całości, zgodnie z założeniami programu, przeznaczono na zakup nowych książek oraz audiobooków do naszych zbiorów. W ramach przyznanej dotacji sfinansowano zakup 552 woluminów książek i 41 jednostek audiobooków.