„Kultura zachodnia poza historią nie istnieje. Kryzys myślenia historycznego jest zarazem kryzysem naszej cywilizacji. Nie zapomnieliśmy o przeszłości. Jesteśmy nią owładnięci. Odchodzimy jednak od historii krytycznej, zastępując ją pamięcią, by nie rzecz – pamiętliwością” – czytamy w najnowszej książce prof. dr. hab. Jana M. Piskorskiego „Bitwy o przeszłość. Nauka, polityka, media, edukacja”.

Stargardzkie spotkanie będzie jej pierwszą publiczną prezentacją. W tomie, który jest zbiorem esejów i tekstów z zakresu publicystyki historycznej napisanych w latach 1991–2022 znajdziemy rozważania o historii i pamięci, zanurzonym w nich języku, mitach i stereotypach. Rozmowę z Autorem prowadzić będzie Jolanta Aniszewska.

Od Wydawcy:
Jan M. Piskorski – profesor studiów porównawczych na Uniwersytecie Szczecińskim, historyk, eseista, bywa też tłumaczem i pisuje opowiadania. Laureat nagrody Berlińsko-Brandenburskiej Akademii Nauk za całokształt twórczości. Za książkę Wygnańcy. Przesiedlenia i uchodźcy w dwudziestowiecznej Europie (PIW 2010) otrzymał nagrodę ministra nauki i szkolnictwa wyższego oraz nominację do nagrody „Polityki” za najlepszą książkę historyczną roku i nagrody literackiej „Srebrny Kałamarz”. Jest laureatem Zachodniopomorskiego Nobla – nagrody przyznawanej wybitnym ludziom nauki. W ostatnich latach wydał w Bellonie trzy tomy prac wybranych: Polska – Niemcy. Blaski i cienie tysiącletniego sąsiedztwa (2017), Pomeranika (2020), Gorzka sól historii. Migracje i transformacje (2021) i wespół z fotografikiem Timmem Stützem publikację Spacer między słowem a obrazem w szczecińskiej Książnicy Pomorskiej (2023).
  • Czwartek, 07.03.2024

  • Godz. 17:00

  • Wypożyczalnia Główna

  • Wstęp wolny